سامانه ثبت و پیگیری خدمات پس از فروش شرکت بیسمارک

ورود به بخش نمایندگان

اگر قبلا در خواست خود را ثبت کرده اید شماره پیگیری خودرا وارد کنید

در خواست خود را ثبت نکرده اید؟

برای ثبت در خواست جدید اینجا کلیک کنید

مراحل اخذ نمایندگی فروش

ابتدا اطلاعت خود را در پنل فروشندگان ثبت می کنید.
از محل فروش شما بازدید به عمل خواهد آمد.
در مورد مسائل حقوقی توافق می شود.
بعد از توافق نهایی قرارداد انعقاد می گردد.

انتخاب نماینده خدمات

نمایندگی که می خواهید از آن خدمات بگیرید انتخاب کنید . اگر می خواد از دفتر مرکزی خدمات بگیرید لطفا نمایندگی مرکزی را انتخاب کنید

نام و نام خانوادگی

نام محصول

کد محصول

سریال گارانتی

تاریخ شروع گارانتی

استان

شماره تماس

کد پستی

آدرس

توضیحات را وارد کنید :